Céljaink

 

Az ALADDIN projekt célja kettős:

– egyrészt a bevont hátrányos helyzetű fiatalok készségeinek fejlesztése, önbizalmának növelése

– másrészt a nyugdíjas önkéntesek tudásának hasznosítása, továbbá felkészítésük egy új képzési technika – a történetmesélés módszerének – alkalmazására

A partnerországokban más-más készségek fejlesztése áll majd a központban:

– Magyarországon a tanulás/munka iránti motiváció fejlesztésére fókuszálunk,

– Franciaországban és Spanyolországban nyelvtanuló csoportok jönnek létre, melyek keretében anyanyelvi idős önkéntesek tanítanak bevándorló, a nyelvet kevéssé beszélő fiatalokat,

– míg Hollandiában és Angliában nyugdíjas (korú) vállalkozók segítenek hátrányos helyzetű fiataloknak a vállalkozói készségek fejlesztésében.

 

Miért a történetmesélés módszerét választottuk?

A történetmesélés különösen hatékony olyan csoportfoglalkozásoknál, melyekben a tapasztalatcsere, egymás tanítása, attitűdváltozás elérése a cél. Személyes történetek megosztásán keresztül könnyebben, hétköznapi nyelven tudjuk egymással megosztani gondolatainkat, tapasztalatainkat. A történetek érzelmeket is kiváltanak a hallgatóságban, a hallgatóság személyes élményeihez, érzéseihez tudnak kapcsolódni, ezáltal mélyebb megértést tesznek lehetővé. Egyes történetek a hallgatóságot korábban soha meg nem kérdőjelezett nézőpontjának, alap feltevéseinek újragondolásra késztethetik.